Toisten silmin

Toisten silmin 2008

Seura kutsuu tutkijoita, asiantuntijoita ja kiinnostuneita kansalaisia keskustelemaan maailmanjärjestyksistä, jotka eivät asetu kansallisiin kehyksiin. Keskustelujen tarkoituksena on piirtää esiin antropologista näkökulmaa ja koota yhteen perusteluja maailman pohtimiselle valtavirta-ajattelussa marginaalisista näkökulmista. Keskustelijoille esitetään haasteeksi pohtia nimenomaan sitä, mitä voisimme oppia nykymaailmasta ja sen polttavista ongelmista siirtämällä huomion muihin. Toisten Silmin 2008 –keskustelujen toteutusta tukee Kulttuurirahasto. Maurice Godelierin luento 13.11. järjestetään yhdessä Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa.

Ohjelma

Toisten Silmin – Keskustelua kulttuurista, tiedosta ja taloudesta
Torstaisin Tieteiden talossa (sali 505), Kirkkokatu 6, Helsinki

9.10. (kello 18)

Anthropology matters:

Joel Robbins (University of California San Diego – UCSD) in conversation with Minna Ruckenstein
23.10. (kello 18)

Yhteiskunta ja luokat

Jani Erola (Turun kauppakorkeakoulu)
Eija Stark (Helsingin yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos / folkloristiikka)
kommentti: Matti Eräsaari (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

30.10. (kello 18)

Tieto ja tieteellinen tieto

Kari Enqvist (Helsingin yliopisto, kosmologia, fysiikka)
Timo Kaartinen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)

13.11. (kello 14)

Anthropology More than Ever

Maurice Godelier

20.11. (kello 16)

Islam ja toiseus

Janne Vainio (Helsingin yliopisto, Pääkaupunkiseudun Ateistit ry)
Marko Juntunen (Helsingin yliopisto, Afrikan ja Aasian tutkimus)
Kommentti: Mohamed Moallin (Väestöliitto)

4.12. (kello 18)

Perhe ja yhteiskuntatieteet

Anna Rotkirch (Väestöliitto)
Anna-Maria Tapaninen (Helsingin yliopisto, sosiologia)

11.12. (kello 18)

Kulttuuri, teknologia ja työ

Jussi Vähämäki (mm. Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikka; Osuuskunta General Intellect)
Sirpa Tenhunen (Helsingin yliopisto, sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
Mika Pantzar (Helsingin kauppakorkeakoulu, organisaatiot ja johtaminen)

Toisten silmin 2007

Syksyn 2007 aikana toteutetun keskustelusarjan tavoitteena oli uudenlainen yhteiskunnallinen osallistuminen. Keskusteluilla pyrittiin tarkastelemaan valtavirta-ajattelussa näkymättömiin jääviä kulttuurisia prosesseja. Mitä voimme oppia suuntaamalla huomion toisenlaisiin näkökulmiin? Keskustelusarjassa haettiin myös vastauksia siihen, kuinka antropologinen tieto lisää ymmärrystä mikrotason sosiaaliseen elämään ja globaalin järjestelmän ilmiöihin. Keskustelusarjan koordinaattorina toimi Anna Ylä-Anttila ja ne pidettiin Kulttuurikeskus Caisassa. Keskustelusarja herätti mielenkiintoa ja innostusta. Paikalla oli kahdestakymmenestä viiteenkymmeneen kuulijaa ja keskustelijaa. Keskustelut mahdollisti Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston
Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahastolta saatu apuraha.

Keskustelujen aiheet

Ruumis 17.10.

Petra Autio (Helsingin yo, antropologia), Kirsi Heimonen (Diakonissalaitos), Anu Laukkanen (Turun Yo, naistutkimus).

Usko 24.10.

Timo Kallinen (Helsingin yo, antropologia), Annika Teppo (Helsingin yo, sosiaalipolitiikka), Antti Pentikäinen (Kirkon ulkomaanapu).

Tieto 31.10.

Jeremy Gould (Helsingin yo, kehitysmaatutkimus), Jukka Huusko (Helsingin sanomat, ulkomaantoimitus), Minna Ruckenstein (Helsingin yo, antropologia)

Raha 7.11.

Petri Bockerman (Palkansaajien tutkimuslaitos), Turo-Kimmo Lehtonen (Helsingin yo, sosiologia), Tuulikki Pietilä (Helsingin yliopisto, antropologia).