Antropologipäivät 2009Antropologipäivät 2009: Call for papersOhjelmaTyöryhmätInformaatio
Annual Convention 2009: Call for papersProgramWorkshopsInformation


II kutsu: Tervetuloa antropologipäiville Tampereelle!

Tampereen yliopiston Sosiaalitutkimuksen laitos ja
Suomen Antropologinen Seura yhteistyössä järjestävät:
Antropologipäivät
Muutos ja jatkuvuus: Antropologisia näkökulmia nykymaailman tutkimukseen
7.–8.5.2009
paikka: Tampereen yliopisto

Kulttuuriset erot ja erilaiset sosiaalisuuden muodot ovat antropologisen tutkimuksen ydinaluetta. Globalisaatioksi kutsuttu ilmiö on tehnyt tällaisen tutkimuksen vain ajankohtaisemmaksi: ihmisten ja kulttuuristen vaikutteiden liikkuminen yli kansallisvaltioiden rajojen ei ole suinkaan tehnyt maailmaa yhdenmukaiseksi, vaan tuottanut tarpeen ymmärtää syvällisesti sekä kulttuurisen jatkuvuuden että muutoksen dynamiikkaa. Tämänvuotinen sosiaali- ja kulttuuriantropologien tapaaminen nostaakin keskeiseksi teemaksi muutoksen ja jatkuvuuden yhtyeen kietoutumisen, sekä metodiset haasteet antropologiselle kenttätutkimukselle nykymaailmassa. Etnografinen kenttätutkimus, antropologisen tutkimuksen kivijalka, antaa erinomaisen mahdollisuuden tarkastella arkisen toiminnan, kulttuuristen jäsennysten ja suurten rakenteiden välistä dynamiikkaa.

Kutsumme kaikkia antropologeja ja lähitieteiden edustajia mukaan antropologipäiville!

Pääpuhujat

Signe Howell, University of Oslo: Continuity through Change. Three Decades of Engaging with Chewong (Malaysia). Some Issues Raised by Multitemporal Fieldwork

Stef Jansen, University of Manchester: Hope, Normality and the State after the Post-Yugoslav Wars

Ulla Vuorela, Tampereen yliopisto: Ways of Knowing. The Anthropologists as a Transnational Subject.

Työryhmät

(ks. tarkemmat tiedot työryhmistä)

1. The Ways forward: Intersections of Post-Socialist and Post-Conflict Societies (abstracts, pdf)
Puheenjohtajat: Laura Assmuth, Laura Huttunen ja Ulla Vuorela

2. Luonto antropologisessa keskustelussa (abstraktit, pdf)
Puheenjohtaja: Anu Lounela

4. Where is the Field? (abstracts, pdf)
Puheenjohtajat: Hanna Snellman ja Laura Schwöbel

6. Visuaalinen ja media-antropologia (abstraktit, pdf)
Puheenjohtaja: Jari Kupiainen

7. Lääketieteellinen antropologia (abstracts, pdf)
Puheenjohtaja: Marja-Liisa Honkasalo

8. Muutokset ja jatkuvuus kulttuurisissa ilmaisumuodoissa (abstracts, pdf)
Puheenjohtaja: Marianna Keisalo-Galván

9. African Diaspora in Finland/Europe (abstracts, pdf)
Puheenjohtajat: Perpetual Crentsil ja Anna Rastas

10. Rahan antropologia (abstraktit, pdf)
Puheenjohtajat: Timo Kallinen ja Minna Ruckenstein

Ehdotukset käsiteltäviksi töiksi pyydetään lähettämään työryhmien puheenjohtajille 9.4.2009 mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 250 sanaa. Työryhmät voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä – tarkempaa tietoa työryhmistä löytyy sivulta Työryhmät. Työryhmiin valituille ilmoitetaan valinnasta 20.4.2009 mennessä.