Valokuva: Tuomas Tammisto

Seuran esittely

Suomen Antropologinen Seura

Suomen Antropologinen Seura on vuonna 1975 perustettu tieteellinen seura. Seura tukee antropologian tutkimusalaa ja siihen läheisesti liittyviä tutkimushankkeita. Lisäksi seura tekee erilaisten projektien ja tapahtumien avulla tunnetuksi antropologista tutkimusta sekä tukee antropologien identiteettiä tiedeyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Antropologia on sosiaalisen elämän monimuotoisuuden ja kulttuurierojen systemaattista, vertailevaa tutkimusta. Tutkimus perustuu usein pitkäaikaiseen kenttätyöhön vieraassa kulttuurisessa ympäristössä, joka ylittää tutkijan aikaisemman kokemuspiirin rajat. Antropologin tavoitteena voi olla joko tietyn kulttuurialueen tai sosiaalisen elämän muodon syvällinen tuntemus. Antropologit kykenevät tarkastelemaan niin mikrotason sosiaalista elämää kuin globaalin järjestelmän ilmiöitä vertailevasta näkökulmasta.

Seura julkaisee Suomen Antropologi –lehteä. Lisäksi se kustantaa yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa Studia Fennica Anthropologica –kirjasarjaa.

Edvard Westermarck –muistoluento on merkittävin seuran säännöllisesti järjestämistä luentotilaisuuksista. Muistoluento on järjestetty vuorovuosina Westermarck-seuran kanssa vuodesta 1983. Luennot käsittelevät antropologian alan ajankohtaisia ja kiistanalaisia kysymyksiä.

Suomen Antropologiseen Seuraan voivat liittyä jäseniksi antropologiaa ja sen lähitieteitä opiskelleet. Lisäksi jäseniksi hyväksytään korkeakoulututkinnon suorittaneita, jotka ovat joko kiinnostuneita antropologiasta tai joiden koulutus tai ammatti liittyy antropologiaan. Jäsenhakemukset käsittelee seuran hallitus. Seuraan on mahdollista liittyä myös kannattajajäseneksi.

Seuran y-tunnus: 0222647-6

Lisätietoja Seuran jäsenyydestä saat täältä.

Lue tästä Suomen Antropologisen Seuran säännöt.

Seura on World Council of Anthropological Assiocationsin jäsen.

WCAA logo