Suomen Antropologinen Seura järjestää ti 16.4. klo 12:00-14:00* Zoomissa vapaamuotoisen gradutyöpajan, jossa antropologisten gradujen tai maisterintutkielmien tekijät voivat keskustella omista tutkielmistaan, jotka ovat viimeistelyä vaille valmiita, puolitiessä tai vasta ideavaiheessa. Myös valmiita tutkielmia voi esitellä.

Työpajassa tutkielman tekijät voivat esim. esitellä alustavia tutkimustuloksiaan ja havaintojaan, pohtia tutkimusprosessejaan ja/tai keskustella muista gradua koskevasta, mieltä askarruttavasta asiasta. Keskustelua voidaan käydä esim. teoriasta, menetelmistä, aineistosta, tutkimusetiikasta, tutkimuskirjallisuudesta, kirjoittamisesta, lukemisesta, ajanhallinnasta tai muista graduprosessiin liittyvistä asioista. Neuvoja ja näkemyksiä saa työpajan opiskelijakollegoilta ja työpajan vetäjiltä.

Työpajaan osallistuvat pitävät lyhyen (5–10 min.) alustuksen aiheestaan. Alustuksen jälkeen aikaa keskustelulle on n. 20–25 minuuttia.*

Jos kiinnostuit, ilmoittaudu osoitteeseen jukka.jouhki@nulltuni.fi viimeistään 10.4.2024. Ilmoittautuessa kerro seuraavat tiedot itsestäsi: nimi, yliopisto, sähköpostiosoite, tutkielman aihe ja mahdollinen graduprosessissa askarruttava asia. Gradutekstejä tai muuta materiaalia ei tarvitse lähettää.

Työpajaan osallistuvat ilmoittautuneiden opiskelijoiden lisäksi työpajan vetäjät. Osallistujien ei tarvitse olla Suomen Antropologisen Seuran jäseniä, joskin toivotamme lämpimästi kaikki antropologista tutkimusta tekevät seuran jäseniksi. Työpajasta ei tehdä videotallennetta. Osallistujat voivat tiedustella ohjaajiltaan mahdollisia opintosuorituskorvaavuuksia. Hae rohkeasti mukaan!

Tietoa saa levittää vapaasti!

*Työpajan lopetusaika ja yksittäisiin graduihin käytettävä aika riippuu osallistujamäärästä ja alustajien yksilöllisistä tarpeista. Työpajan tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan viimeistään 12.4.

Yst. terv. työpajan vetäjät

Jukka Jouhki, Tampereen yliopisto

Anni Kajanus, Helsingin yliopisto

Vastaa