Suomen Antropologinen Seura järjestää 21.4.2022 klo 12:00-14:00* vapaamuotoisen gradutapahtuman, jossa Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistojen antropologisten gradujen tai maisterintutkielmien tekijät voivat esitellä omia tutkimuksiaan.

Esitykset ovat lyhyitä (à 10 min.) ja vapaamuotoisia, ja kunkin esityksen jälkeen yleisö voi esittää kysymyksiä ja kommentteja. Tutkielman ei tarvitse olla valmis, kunhan siitä on jo alustavia tuloksia.

Ilmoittautumiset osoitteeseen jukka.jouhki@nullutu.fi 31.3. mennessä. Ilmoittautuessa kerro seuraavat tiedot itsestäsi nimi, yliopisto, sähköpostiosoite, tutkielman (työ)nimi ja liitä mukaan lyhyt (max. 200 sanaa) tiivistelmä tutkielmastasi.

Tapahtuma on Zoomissa osoitteessa https://utu.zoom.us/j/65040583092, ja siihen on vapaa pääsy. Tilaisuutta ei tallenneta. Esitelmöitsijät voivat tiedustella ohjaajiltaan mahdollisia opintosuorituskorvaavuuksia. Lisätietoja allekirjoittaneelta. Hae rohkeasti mukaan!

*Lopetusaika riippuu osallistujamäärästä. Tapahtuman tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa.

Vastaa