Suomen Antropologisen Seuran joulukuinen paneelikeskustelu on nyt löydettävissä Seuran YouTube-kanavalta ja Facebook-ryhmästä.

”Antropologisen kenttätyön uudet haasteet”

keskiviikkona 16.12.2020, klo 15.15-16.45 Zoomissa

Antropologinen tutkimus tuottaa rikkaita kuvauksia ja analyysejä ihmisten ja yhteisöjen monimuotoisuudesta. Tutkimuksen ytimessä on kenttätyö ja sen osana toteutettava osallistuva havainnointi, yleisimmin paikan päällä tutkittavan yhteisön arjessa. Joissain tilanteissa kenttätyön teko ihmisten keskuudessa on kuitenkin hankalaa tai jopa mahdotonta. COVID-19-pandemia on estänyt monen antropologin kenttätyösuunnitelman toteuttamisen. Mutta jo ennen koronaa kenttätyö ei aina ole ollut mahdollista. Rahoituksen saanti pitkälle kenttätyömatkalle ei aina onnistu. Tutkijan voi olla vaikea löytää aikaa pitkäaikaisen kenttätyön tekemiseen eikä se välttämättä sovi rahoittajien toiveisiin, kun tuloksia halutaan nopeasti. Jotkut tutkijat ovat haluttomia lentämään pitkiä matkoja kentälle ilmastonmuutoksen takia. Lisäksi konfliktien puhkeaminen tai ympäristökriisit voivat tehdä kenttätyön mahdottomaksi tietyllä alueella.

COVID-19-pandemia on tehnyt erityisen akuutiksi tilanteen, jossa antropologin kenttä ei voi koostua fyysisestä ympäristöstä ja siinä toimivista ihmisistä. Monet tutkijat ovatkin alkaneet tehdä kenttätyötä verkossa. Mutta ovatko digitaalisen etnografian teoriat ja käytänteet sovellettavissa hankkeissa, joiden toteuttaminen normaalioloissa edellyttäisi fyysisesti paikalla olevaa etnografista kenttätyötä? Miten verkossa osallistutaan tai havainnoidaan? Mitä kenttä silloin tarkoittaa? Onko verkon lisäksi muita vaihtoehtoja tehdä antropologista kenttätyötä tilanteessa, missä tutkija ei voi fyysisesti osallistua tutkittavien elämään?

Tässä Zoomissa toteutettavassa paneelikeskustelussa eri uravaiheissa olevat antropologit kertovat aineistonkeruustaan ja tutkimuksistaan tilanteissa, joissa kenttätyö tietyssä fyysisessä paikassa ei ole mahdollista. Keskustelijat pohtivat vaihtoehtoisten kenttien ja aineistonkeruutapojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä antropologisen tiedon mahdollisuutta matkustus- ja kokoontumisrajoitusten keskellä.

Osallistujat:

Anni Kajanus (apulaisprofessori)

Toni Nieminen (maisteriopiskelija)

Sirpa Tenhunen (professori)

Heikki Wilenius (tutkijatohtori)

Puheenjohtajat: Mari Korpela ja Jukka Jouhki

Vastaa