Verkkotyöpaja

29.10.2020 klo 9.00-16.00 (sessioiden välissä on runsaasti taukoja)

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lapsuuden etnografinen tutkimus

Lapsuuden tutkimuksen lähtökohtana on, että lapset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Tutkijat joutuvat kuitenkin pohtimaan, miten he pääsevät perille lasten näkemyksistä ja kokemuksista. Etnografinen tutkimus on yksi tapa saada tietoa lasten arjesta ja heidän kokemuksistaan ja näkemyksistään. Mutta kuinka aikuinen tutkija voi päästä osaksi lasten arkea ja ajatusmaailmaa? Tässä työpajassa pohdimme lapsuuden etnografisen tutkimuksen iloja ja haasteita. Keskustelemme erilaisista etnografisista käytännöistä ja tutkijan asemasta lapsuudentutkimuksen kentillä. Mitä osallistuva havainnointi lasten kanssa tarkoittaa? Millaista tietoa on mahdollista saada ja miten? Millaisia visuaalisia työkaluja voi hyödyntää osana lapsuuden etnografista tutkimusta ja miten?

Työpajan aluksi professori Laura Assmuth ja akatemiatutkija Mari Korpela kertovat omista lapsiin liittyvistä etnografisista tutkimuksistaan ja metodologisista valinnoistaan. Tämän jälkeen kuullaan osallistujien esityksiä ja keskustellaan niistä. Työpaja on monitieteellinen ja tarkoitettu kaikille etnografista lapsuuden tutkimusta tekeville tai siitä kiinnostuneille. Erityisen tervetulleita ovat jatko-opiskelijat ja pro gradu tutkielmien tekijät. Työpaja järjestetään virtuaalisesti Zoomin välityksellä. Työpaja on maksuton.

Ilmoittaudu lähettämällä korkeintaan 200 sanan mittainen abstrakti omasta esityksestäsi viimeistään 30.9.2020. Voit osallistua myös ilman omaa esitystä,

Ilmoittautumislinkki: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEHl_ejaDvkBDgb0McYVB40pUQlpKODgyWTVFV00yOURYS1NIRDYzUE9HTC4u

Esitelmän voi pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoja: mari.korpela@nulltuni.fi

https://projects.tuni.fi/expatkids/news-and-events/

Yhteistyössä:

Suomen Antropologinen Seura

Perla – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Visual Studies Lab

Tampereen yliopisto

Vastaa