Suomen Antropologinen seura myöntää vuosittain Vuoden antropologinen teko -palkinnon.

Vuoden 2017 palkinto annettiin verkkojulkaisu AntroBlogille huomattavasta vaikutuksestaan antropologian näkyvyyden kasvattamisessa. Lisäksi seura myönsi kunniamaininnan Sarah Greenille, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ja mahdollistanut antropologista tutkimusta Suomessa. Vuoden 2018 palkinto annettiin Susanne Dahlgrenille, joka on ansiokkaasti hyödyntänyt antropologista tutkimusta konfliktien ratkaisemisessa ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa.

Ehdota nyt vuoden 2019 palkinnon saajaa!

Palkinto voidaan myöntää joko yksilölle tai ryhmälle, ja sen perusteena tulee olla jokin seuraavista: antropologisen tutkimuksen ja sen mahdollisuuksien edistäminen, antropologisen tutkimuksen näkyväksi tekeminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen antropologina, antropologian opetuksen merkittävä kehittäminen tai jokin muu perusteltu syy.

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi, kenelle palkintoa ehdotetaan, kuka/ketkä ehdotuksen tekevät sekä korkeintaan liuskan mittainen perustelu ehdotukselle. Palkinto myönnetään Suomen Antropologisen Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2020.

Ehdotukset pyydetään lähettämään 31.1.2020 mennessä sähköpostitse tai postitse:

info(a)suomenantropologinenseura.fi

Suomen Antropologinen Seura
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Pl 18
00014 Helsingin yliopisto

Vastaa