Suomen Antropologinen Seura etsii taloudenhoitajaa 1.4.2020 alkaen

Suomen Antropologinen seura hakee taloudenhoitajaksi henkilöä, joka on kiinnostunut seuran toiminnasta ja jolla on opintojen, työtehtävien tai yhdistystoiminnan kautta kertynyttä tietoa ja kokemusta talousasioiden hoidosta. Tehtävä on osa-aikainen ja soveltuu esimerkiksi opiskelijalle. Kuukausittainen työaika vaihtelee, mutta on keskimäärin 10-12 tuntia.Työnantaja ei tarjoa työtilaa eikä työ ole paikkaan tai paikkakuntaan sidottu.

Tehtäviin kuuluu seuran rahaliikenteen hoito, tiliöinti, talousarvion laadinta ja seuranta, jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksujen kerääminen. Lisäksi taloudenhoitaja avustaa rahoitushakemusten budjettien laatimisessa ja vastaa tositemateriaalin säilyttämisestä ja arkistoinnista. Taloudenhoitaja osallistuu seuran hallituksen kokouksiin ja valmistelee käsiteltävät talousasiat. Seuran hallituksella on kokouksia noin  kuusi kertaa vuodessa, ja yleensä ne järjestetään Helsingissä. Kokouksiin voi kuitenkin joskus osallistua myös Skypen kautta. Tehtävä edellyttää sujuvaa suomen kielen taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tarjoamme taloudenhoitajalle mielenkiintoisen näköalapaikan Suomen antropologian kentälle. Tehtävä tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja syventää osaamista yhdistystoiminnan taloudenhoitajana. Palkka on 200 euroa/ kk.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen mari.korpela[a]tuni.fi 31.1.2020 mennessä. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Mari Korpela (mari.korpela[a]tuni.fi). Kerro hakemuksessasi miksi haluat tähän tehtävään ja mitä tehtävän kannalta relevanttia kokemusta ja osaamista sinulla on.

Vastaa