Tervetuloa Antropologisen seuran paneelikeskusteluun!

Seura järjestää maanantaina 9.12.2019
keskustelutilaisuuden teemasta ”Yhteisöjä, projekteja ja arkisia kohtaamisia kaupungissa”
klo 16-18 Helsingin yliopiston Metsätalolla (Unioninkatu 40), Sali 4.
Yhteisöjä, projekteja ja arkisia kohtaamisia kaupungissa
Kaupunginosatoiminta ja lähiöiden kehitysprojektit ovat nyt muodissa, ja eri puolella Suomea on käynnissä monenlaisia hankkeita. Toisaalta taas kokonaisia kerrostaloja puretaan homeongelmien takia, ja ihmiset joutuvat muuttamaan pois pitkäaikaisista kodeistaan ja asuinympäristöistään. Tässä paneelissa tutkijat ja kaupunkikehitystoimijat pohtivat mitä lähiöissä oikein tapahtuu ja mitä annettavaa antropologeilla on lähiö- ja kaupunkitutkimukseen ja niissä asuvien ihmisten elämään. Kuka kaupunkitilaa saa käyttää ja mihin tarkoitukseen? Mitä tapahtuu kaduilla, kapakoissa ja kerhohuoneissa? Tunnetaanko lähiöissä naapureita? Kuka toimii, kenen kanssa, millä ehdoilla ja millä resursseilla? Eriytyvätkö alueet ja ihmiset? Virallisten yhdistysten ja kunnallishallinnon lisäksi kaupunginosissa toimii monenlaisia muitakin ryhmittymiä, jotkut näkyvästi julkisuudessa, toiset hiljaisemmin. Mitä näissä ryhmissä tapahtuu, ja miten ne vaikuttavat kaupunkikehitykseen? Ovatko nämä yhteisöt pysyviä vai hetkittäisiä ja keitä niihin kuuluu? Miten yhteisöjä rakennetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan ja mitä ne tavoittelevat ja miksi? Kuka jää ulkopuolelle? Voiko tutkija olla myös kaupunginosa-aktivisti?
Puheenjohtaja
Professori Laura Huttunen, Tampereen yliopisto
Osallistujat:
  • Pekka Tuominen, tutkija, Helsingin yliopisto
  • Marko Juntunen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
  • Efe Ogbeide, FemmaPlanning
  • Tuuli Manninen, taiteilija
  • Eeva-Liisa Broman,ex-projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!
(Kuvalähde: Helsingin kaupunginmuseo, CC BY 4.0)

Vastaa