Ympäristö ja kulttuuri

Toim. Timo Kallinen, Anja Nygren ja Tuomas Tammisto
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:11, Helsinki 2012, 470 s.
ISSN: 1798-9051
ISBN: 978-952-10-7650-3

Ympäristö ja kulttuuri -kirja tuo uusia ja omaperäisiä avauksia maailmanlaajuisiin ympäristökysymyksiin sekä kuvaa monipuolisesti erilaisia ympäristöön liitettyjä kulttuurisia merkityksiä ja arvoja eri puolilla maailmaa. Omakohtaiseen ja pitkäkestoiseen kenttätyöhön perustuva antropologinen tutkimus tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman ympäristökysymyksiin ottamalla vakavasti ihmisten erilaiset tavat jäsentää luontoa ja ympäristöään. Antropologinen tutkimus tuottaa näin tietoa, joka jää usein laajan mittakaavaan tutkimuksissa huomioon ottamatta. Vahvasta paikallisnäkökulmastaan huolimatta antropologinen lähestymistapa on aina myös vertaileva ja siten yleinen. Suurin osa kirjan kirjoittajista on antropologeja, mutta joukossa on myös muita yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen sekä metsätieteiden edustajia. Kirjoittajissa on sekä väitelleitä että nuoria, uraansa aloittelevia tutkijoita Helsingin, Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistoista.

Kirjan julkaisija on Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos ja se on saatavana sekä kaikille avoimena verkkoversiona että painettuna kirjana Unigrafian kirjakaupasta.

Ympäristö ja kulttuuri -kirjan julkaisuseminaari
Kirjan julkaisemisen yhteydessä järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, sali 309) tiistaina 18.9.2012 klo 16-18 julkaisuseminaari, jossa osa kirjoittajista kertoo tutkimuksestaan. Puheenvuorojen pohjalta käydään keskustelua kirjan teemoista sekä ympäristötutkimuksesta yleensä.

Puhujat:
– Eeva Berglund, Ph.D., dos. (antropologia)
– Timo Kallinen, VTT (antropologia)
– Tuija Kirkinen, FM, amanuenssi (arkeologia)
– Anu Lounela, FT (antropologia)
– Kurt Walter, MMT (metsätieteet)

Päädiskussanttina toimii FT, dos. Anja Nygren (kehitysmaatutkimus).

Tilaisuuden järjestää Suomen Antropologinen Seura yhteistyössä Sosiaalitieteiden
laitoksen sekä Suomen Akatemian projektien ”Ympäristö, maankäytön muutokset ja globaali resurssitalous” (Timo Kaartinen) ja ”New forms of environmental governance: Managing the risks and vulnerabilities related to climate change in Southern cities” (Anja Nygren) kanssa.

Seminaari järjestetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki), salissa 309. Tarjoilun mitoittamiseksi toivomme ilmoittautumisia tilaisuuteen 14.9. mennessä (tuomas.tammisto[a]helsinki.fi).

Vastaa