VUOSIKOKOUS 2009

Suomen Antropologisen Seuran vuosikokous pidettiin 11.3.2008 kello 18 Tieteiden talolla. Tilaisuuden aluksi professori Ulla Vuorela (Tampereen yliopisto), VTK Jenny Stenbäck (Helsingin yliopisto) ja seuran esimies Minna Ruckenstein pitivät puheenvuorot antropologian näkymistä.

Kaikki puhujat pitivät tärkeänä antropologian profiilin nostamista ja antropologian näkyvyyden lisäämistä. Olemme hyvässä tilanteessa, koska antropologian perusta on kunnossa: tutkimus on korkeatasoista ja antropologia on tieteenalana etulyöntiasemassa tämän hetken maailmassa. Antropologia tarjoaa ainutlaatuisen metodin, jolla ottaa haltuun yhä ennakoimattomaksi käyvää maailmaa. Jotta muutkin kuin antropologitkin tämän tietäisivät, töitä on kuitenkin kovasti tehtävänä. Seura pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan antropologiaa tieteenalana ja tieteiden välisessä työnjaossa ja edistämään erilaisten antropologioiden tuntemusta yliopistoyhteisön ulkopuolella. Seuraa voi käyttää resurssina erilaisissa projekteissa. Ottakaa siis yhteyttä seuran sihteeriin, jos teillä on ideoita, miten tätä työtä kannattaisi tehdä, anna.a.autio(a)helsinki.fi.

Seuran vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksujen korotuksista varsinaisilta jäseniltä 35€ ja opiskelijajäseniltä 25€. Pääasiallinen syy jäsenmaksun korotukseen on Suomen Antropologi –lehti. Lehden päätoimittaja Marie-Louise Karttunen on tehnyt hienoa työtä lehden hyväksi, mutta lehden taloudellinen tilanne ei valitettavasti ole kohentunut sen laadun mukana. Tulevana vuonna panostamme aivan erityisesti lehden taloudellisen aseman vakauttamiseen ja nyt näyttää myös siltä, että saamme Helsingin yliopiston antropologian laitokselta pysyvämmän taloudellisen tuen lehdelle. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä ja toivomme, että seuran jäsenet edistävät myös Suomen Antropologin menestystä kaikin mahdollisin tavoin. Jäsenmaksun maksaminen ajoissa on tietenkin näistä keinoista yksinkertaisin.

Lehti on kansainvälisesti tunnustettu: Euroopan tiedesäätiö on osana Euroopan Unionin humanististen tieteiden arviointiprosessia arvioinut Suomen Antropologi –lehden luokkaan B (ERIH Initial List: Anthropology Social 2007). B-luokkaan arvioidut lehdet ovat tieteellisesti korkeatasoisia, mutta niiden levikki on pienempi kuin A-luokkaan arvioitujen lehtien. Arvioinnissa samaan luokkaan Suomen Antropologin kanssa sijoitettiin esimerkiksi Critique of Anthropology, City and Society, Ethos, Theory, Culture and Society ja Language in Society.

Lehti on tärkeä kaikille suomalaisille antropologeille, koska julkaisun toimituksellisena linjana on lujittaa Suomen Antropologin asemaa foorumina, jossa Suomessa ja muualla maailmassa toimivat antropologian ja sen lähialojen tutkijat voivat esittää tutkimustuloksiaan ja perusteltuja näkemyksiään kansainväliselle lukijakunnalle. Tavoittena on kohottaa edelleen lehden tieteellistä painoarvoa ja kehittää vertaisarvionnin prosesseja. Parin viime vuoden aikana tarjottujen artikkelien määrä on noussut ja voimme hylätä tekstit, joiden ei arvioida yltävän julkaisullemme asetettuun tasoon. Suomen Antropologi on nykyään myös elektronisesti saatavilla EBSCOn uudessa ‘Academic Search Complete’ –tietokannassa.

Lehden näkyvyyteen liittyvä tärkeä parannus on Seuran uudet internetsivut osoitteessa www.antropologinenseura.fi. Suomen Antropologilla on omat alasivunsa Seuran sivuilla, joilla lehden sisältöä on nyt mahdollista esitellä aikaisempaa huomattavasti edustavammin. Sivut sijaitsevat osoitteessa http://www.antropologinenseura.fi/en/journal/.

Lisätietoja seuran toiminnasta sähköpostitse kevään aikana. Seuran nettisivuja kannattaa myös seurata.

Minna Ruckenstein
Seuran esimies

Vastaa