Suomen Antropologinen Seura kutsuu antropologeja ja lähitieteiden edustajia kirjoittamaan artikkeleita valtiota käsittelevään vuosikirjaan, jossa tarkastellaan mitä valtiollinen järjestys on ja kuinka se on muuttunut ja alati muuttuu. Kirjoittajat voivat pohtia esimerkiksi ihmisten liikkuvuuden ja valtion välistä suhdetta, sitä miten yhä kasvava yritysten taloudellinen ja poliittinen valta haastaa valtioiden monopolia järjestäytyneen vallan edustajina, miten paikallisyhteisöt rakentavat valtiollista järjestystä, millä tavoin laajat luonnonvarahankkeet sekä niihin liittyvä infrastruktuurin rakentaminen ja lainsäädännön muutokset luovat pohjaa valtiolle ja miten valtio rakentuu erilaisten arkipäivän käytäntöjen kautta.

Tarkempi kirjoituskutsu on PDF-tiedostona.

Pyydämme lähettämään korkeintaan 500 sanan mittaisen tiivistelmän artikkelista 15.6. mennessä osoitteeseen: tuomas.tammisto@nullhelsinki.fi

Vuosikirjaa toimittavat Tuomas Tammisto ja Heikki Wilenius.

Vastaa