Kirjassaan A Village Goes Mobile, Sirpa Tenhunen tarkastelee, millaisia vaikutuksia matkapuhelimilla on ollut yhteiskunnalliseen muutokseen Intian maaseudulla. Tenhusen pitkäkestoinen kenttätyö Länsi-Bengalin osavaltiossa alkoi ennen kuin kylässä oli toimivia puhelinyhteyksiä, ja hän oli paikalla todistamassa älypuhelimen saapumisen ja yleistymisen. Kirjassaan Tenhunen analysoi, miten kännyköistä tuli moniulotteisia esineitä jotka puheluiden lisäksi helpottivat internettiin pääsyä, sosiaalisia pyrkimyksiä ja viihteen käytäntöjä. Hän tutkii myös, miten kännyköiden monipuolinen käyttö on vaikuttanut toimijuuteen ja vallan dynamiikkaan niin taloudellisissa, poliittisissa kuin sosiaalisissakin suhteissa sekä sitä, miten nämä uudet sosiaaliset järjestelyt suhteutuvat kuttuuriin ja kehitykseen.

Kirjan kahdeksassa luvussa paneudutaan sellaisiin kysymyksiin, kuten: Kuka hyötyy matkapuhelinpalveluista ja miten? Voivatko ihmiset käyttää kännyköitä muuttaakseen elämäänsä, vai vahvistaako puhelimen käyttö vain olemassa olevaa sosiaalista järjestystä ja valtasuhteita? Voivatko matkapuhelinpalvelut saada aikaan kehitystä? Länsi-Bengalia laajemmassa kontekstissa Tenhunen kehittää kehystä, jolla voidaan ymmärtää miten uudet mediat edesauttavat yhteiskunnallisia prosesseja yhteen kietoutuvissa sosiaalisissa piireissä ja paikallisissa hierarkioissa suhteuttamalla medioiden kyllästämät kanssakäymisen tavat jo aiemmin olemassa olleisiin konteksteihin.

 

Kirjailija: Sirpa Tenhunen
Kustantaja: Oxford University Press
Kieli: Englanti
Sivumäärä: 216
Asu: Pehmeäkantinen kirja
Julkaisuvuosi: 2018

Kirjan voi tilata OUP:n verkkokaupasta.

Vastaa