Westermarck-luennot


Edvard Westermarck (1862-1939) tunnetaan suomalaisen antropologian ja sosiologian vaikutusvaltaisena edelläkävijänä. Suomen Antropologinen seura on järjestänyt vuodesta 1983 vuorovuosina yhdessä sosiologien Westermarck-seuran kanssa Edvard Westermarck -muistoluennon.

Seura on kutsunut luennoitsijoiksi kansanvälisesti tunnettuja antropologeja. Luennot ovat käsitelleet antropologian ajankohtaisia ja kiistanalaisia kysymyksiä. Osa luennoista on julkaistu myös seuran julkaisemassa teoksessa: Developing Anthropological Ideas: The Edvard Westermarck Memorial Lectures 1983-1997 (SAS 1998).

Suomen Antropologisen Seuran vuosina 1983-2009 järjestämät Edvard Westermarck –muistoluennot:

2009

Comparing Concerns: Some issues in organ and other donations
Marilyn Strathern
Professor of Anthropology
Cambridge University

Abstract:
In an information society, where overload has become a problem, might anthropology’s comparative method find a new lease of life? This Lecture sets out to test the hunch that it might. A field ever more densely populated with information is that of organ and tissue donation, and the debates to which current practices give rise. Donation is only one of several modes of procurement, organs only one kind of body part that can be donated, and people offer comparisons just as commentators do. Perhaps here is an answer to the question of how to make a reasonable account out of a fraught and infinitely expandable nexus of public concerns. Is it possible to conserve the complexity of the issues while not letting the sheer quantity of information run away with itself? Would following through the comparisons do the trick?
Professori Strathernin luennon esittely
• julkaistu Suomen Antropologin numerossa 4/2009

2007

Religious Practice and the Claims of Anthropology (1)
Webb Keane
Professor of Anthropology
University of Michigan

Vuoden 2007 Westermarck–luennoitsija, professori Webb Kean on tutkinut kielen, lahjojen ja rahan semiotiikkaa, modernisuutta ja historiallista tietoisuutta sekä yhteiskuntatieteiden filosofisia perusteita. Hän on tehnyt kenttätyötä Indonesiassa, jossa hän on tutkinut rituaalista kieltä ja seremoniaalisia vaihtosuhteita sekä kalvinistisen lähetystyön ja kansallisten lingvististen reformien vaikutusta Pienten Sunda-saarten yhteiskuntaan. Westermarck-luennolla professori Kean tarkasteli erityisesti sitä, miten uskontoa on hyödyllisintä lähestyä tarkasteltaessa sosiaalisten käytäntöjen ja ideologisten prosessien vuorovaikutusta. Semioottinen näkökulma painotti uskonnollisten käytäntöjen materiaalisuutta ja muuttuvia ideologisia tulkintoja. Luento on julkaistu Suomen Antropologi –lehdessä 1/2008.

2005

Hierarchy, Equality, and the Sublimation of Anarchy: Western Illusion of Human Nature (2)
Marshall Sahlins
Charles F. Grey Distinguished Service Professor Emeritus of Anthropology and of Social Sciences
University of Chicago

Vuoden 2005 Edvard Westermarck –muistoluennon piti professori Marshall Sahlins. Sahlins palasi luennolla usein käsittelemäänsä teemaan: länsimaiseen kulttuuriin, sen perintöön ja vaikutuksiin. Westermarck-luento tarkasteli länsimaista ihmiskuvaa ja sen vaikutusta yhteiskuntatieteisiin. Sahlinsin mukaan: ”Yli kahden vuosituhannen ajan, ”länsimaisiksi” kutsumiamme kansoja on vainonnut niiden oman sisimmän olemuksen haamu: niin ahnas ja riitaisa ihmisluonnon kuvatus, että ilman jonkinlaista hallintaa se alentaisi yhteiskunnan anarkian tilaan”. Luento on julkaistu suomennettuna otsikolla ”Hierarkia, tasa-arvo ja anarkian sublimaatio: länsimainen illuusio ihmisluonnosta” Suomen Antropologi -lehdessä 4/2005.

2003

The ‘Becoming-Past’ of Places: Spacetime and Memory in mid-19th Century New York City (3)
Nancy Munn
Professor Emerita of Anthropology and Social Sciences
Professor of Anthropology
University of Chicago

2001

Ethnicity, Nationalism and the Culture of the State (4)
Bruce Kapferer
Professor of Social Anthropology
University of Bergen

1999

The Reprojective Basis of Human Society (5)
Roy Wagner
Professor of Anthropology
University of Virginia

1997

From One Human Nature to Many Human Conditions: An Anthropological Enquiry into Suffering as Moral Experience in a Disordering Age (6)
Arthur Kleinman
Presley Professor of Medical Anthropology
Harvard University

1993

Contentious Subjects: Moral Being in the Modern World (6)
Jean Comaroff
Professor of Anthropology
University of Chicago

1992

Internal and External Memory: Different Ways of Being in History (6)
Maurice Bloch
Professor of Anthropology
London School of Economics

1989

Late Twentieth Century Strategies for Producing Ethnography (6)
George E. Marcus
Professor of Anthropology
Rice University

1988

Misconceived Kinship or, How Nature Imitates Culture (6)
Claude Meillassoux (1925-2005)
Professor
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Paris
(Westermarck –seuran kutsumana)

1987

Rationality between Sociologists and Anthropologists or, The Fetishism of Culture (6)
Ernst Gellner (1925-1995)
Professor of Social Anthropology
University of Cambridge

1985

How Institutions Think (6)
Mary Douglas (1921-2007)
Professor of Anthropology
University College London

1984

Incorporation and Identity in the Making of the Modern World (6)
Eric R. Wolf (1923-1999)
Professor of Anthropology
City University of New York

1983

History and Structure (6)
Marshall Sahlins
Professor of Anthropology
University of Chicago

(1) Julkaistu Suomen Antropologin numerossa 1/2008
(2) Julkaistu Suomen Antropologin numerossa 4/2005
(3) Julkaistu Suomen Antropologin numerossa 1/2004
(4) Julkaistu Suomen Antropologin numerossa 2/2002
(5) Julkaistu Suomen Antropologin numerossa 1/2000
(6) Julkaistu teoksessa Developing Anthropological Ideas: The Edward Westermarck Memorial Lectures 1983-1997 (Transactions of the Finnish Anthropological Society 41;
Helsinki, 1998)