Julkaisuarkisto 1990–2007

Studia Fennica Anthropologica (yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa)

On Foreign Ground: Moving between Countries and Categories

Toimittaneet Marie-Louise Karttunen & Minna Ruckenstein

Artikkelikokoelma On Foreign Ground. Moving between Countries and Categories esittelee klassisia antropologisia kysymyksenasetteluja eri puolilla maailmaa tehtyjen kenttätöiden avulla. Kirjan ovat toimittaneet Suomen Antropologisen Seuran esimies, FT Minna Ruckenstein ja Suomen Antropologi –lehden päätoimittaja, FT Marie-Louise Karttunen. Julkaistu artikkelikokoelma piirtää esiin suomalaisen antropologian vahvuuksia. Kirjassa pohditaan sekä antropologisen tiedon tuottamisen edellytyksiä, kulttuuristen rakenteiden merkitystä että sosiaalista muistia.

Artikkelit vievät lukijan Ghanasta Karjalaan, Intiasta Italiaan ja Kuala Lumpurista Pietariin. Kirjoittajina on 15 nimekästä tutkijaa sekä Suomesta että ulkomaisista yliopistoista. Etnografiset kuvaukset piirtävät esiin toisenlaisia todellisuuksia, jotka muistuttavat, että on useita vaihtoehtoisia tapoja käsittää maailma. Länsimaiset ihmiset ovat pitkään mieltäneet itsensä maailmanhistoriallisen muutoksen ohjaajiksi, mutta globaalin talouden myötä länsimaat menettävät johtavaa asemaansa. Tästä näkökulmasta kulttuurinen tieto on tulevaisuuden tietoa: kulttuurien merkitys on nykymaailmassa perustavanlaatuinen.

Studia Fennica Anthropologica 1

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
209 s. Nid.
ISBN 978-951-746-914-2

Aikaisempia Suomen Antropologisen Seuran julkaisuja

Kansan kodit ja kaupungin kadut. Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista.

Anna-Maria Tapaninen
1996, 450 s. ISBN 952-9573-13-8
SAS eripainos

Anna-Maria Tapanisen väitöskirja on tutkimus Napolin kyljessä sijaitsevasta Pozzuolin kaupungista, jonka omaleimaisessa historiassa on koittanut uusi vaihe asukkaiden muuttaessa keskustasta lähiöihin. Pozzuolissa tehdyn kenttätyön pohjalta Tapaninen hahmottelee naisten arkielämän kulttuurista rakentumista ja etenkin keittiöihin sijoittuvaa sosiaalista elämää, puheita, joiden kautta avautuu laaja näkymä aikaa, tilaa ja paikkoja koskeviin kulttuurisiin merkityksiin.

Kadonneet alkuperät. Edvard Westermarckin sosiopsykologinen ajattelu

Juhani Ihanus
1990, 344 s. ISBN 951-26-3479-1
SAS eripainos

Tässä laajaan lähdeaineistoon perustuvassa tutkimuksessa arvioidaan uudesta näkökulmasta Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin kuuluvan tiedemiehen Edvard Westermarckin ajattelua ja tutkijantyötä. Teos täsmentää Westermarckin tieteenhistoriallisia kytkentöjä antropologian, sosiologian ja psykologian välillä keskittyen erityisesti psykologisten ainesten osuuteen Westermarckin avioliitto-, seksuaalisuus- ja moraalitutkimuksissa.