Suomen Antropologinen Seura jakaa vuosikokouksen yhteydessä Vuoden antropologinen teko -palkinnon. Vuoden 2021 palkinto myönnettiin eilen Helinä Rautavaaran museolle.

Helinä Rautavaaran museo on tällä hetkellä Suomen ainoa toimiva etnografinen museo. Antropologisten menetelmien kuten etnografisen kenttätyön ja osallistavan havainnoinnin sekä erilaisten toimintatutkimuksellisten menetelmien hyödyntäminen on ollut pitkään keskeistä Helinä Rautavaaran museon yleisötyö-, näyttely-, julkaisu- ja tallennustoiminnassa. Antropologisesti koulutettu henkilökunta on myös onnistunut rakentamaan museon työtä monin tavoin rikastuttaneita pitkäaikaisia verkostoja maahanmuuttaja- ja muiden yhteisöjen kanssa.

Vuoden 2021 aikana museon henkilökunta on erityisesti ansioitunut tuottaessaan ja esitellessään antropologista tutkimusta julkaisu- ja muun toimintansa myötä ja tuonut samalla sekä kotimaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun että kansainvälisille forumeille vahvaa, asiantuntevaa ja monin tavoin ajankohtaista antropologista näkökulmaa. Esimerkiksi viime vuonna ensi-iltansa saanut dokumenttielokuva Sadan vuoden matka (51 min) osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun dekolonisaatiosta osana kulttuuriperintötyötä. Dokumenttielokuva perustuu monivuotiseen hankkeeseen, jossa museo mahdollisti Australian arrernte-delegaation matkan Suomeen tutustumaan heidän esivanhemmiltaan sata vuotta aiemmin kerättyyn esinekokoelmaan.

Museo on myös ollut toteuttamassa useita muuttoliikkeeseen keskittyviä hankkeissa ja kampanjoissa. Myös museon henkilökunta on tuottanut useita tutkimusjulkaisuja ja luennoinut tieteellisissä tilaisuuksissa ja oppilaitoksissa sekä osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisissa tilaisuuksissa.

Helinä Rautavaaran museon toiminta on erinomainen esimerkki siitä, miten monipuolisesti antropologinen näkökulma ja osaaminen voivat hyödyttää museotyötä ja tulla osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja kehitystä.

Vuoden antropologinen teko -palkinnon otti vastaan Helinä Rautavaaran museon johtaja, Ilona Niinikangas.

Vastaa