Ehdota Vuoden antropologinen teko 2020 -palkinnon saajaa 31.1.2021 mennessä!

Suomen Antropologinen seura myöntää vuosittain Vuoden antropologinen teko -palkinnon.

Ehdota nyt vuoden 2020 palkinnon saajaa!

Palkinto voidaan myöntää joko yksilölle tai ryhmälle, ja sen perusteena tulee olla jokin seuraavista: antropologisen tutkimuksen ja sen mahdollisuuksien edistäminen, antropologisen tutkimuksen näkyväksi tekeminen, antropologisen näkökulman tarjoaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, antropologian opetuksen merkittävä kehittäminen tai jokin muu perusteltu syy.

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi, kenelle palkintoa ehdotetaan, kuka/ketkä ehdotuksen tekevät sekä korkeintaan liuskan mittainen perustelu ehdotukselle. Palkinto myönnetään Suomen Antropologisen Seuran vuosikokouksessa maaliskuussa 2021.

Ehdotukset pyydetään lähettämään 31.1.2021 mennessä sähköpostitse:

info@nullsuomenantropologinenseura.fi

Vuoden 2017 palkinto annettiin verkkojulkaisu AntroBlogille huomattavasta vaikutuksestaan antropologian näkyvyyden kasvattamisessa. Lisäksi seura myönsi kunniamaininnan Sarah Greenille, joka on merkittävällä tavalla edistänyt ja mahdollistanut antropologista tutkimusta Suomessa. Vuoden 2018 palkinto annettiin Susanne Dahlgrenille, joka on ansiokkaasti hyödyntänyt antropologista tutkimusta Jemenin konfliktin ratkaisemisessa ja Jemeniä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa. Vuoden 2019 palkinto myönnettiin etnografiselle Cultureels filmifestivaalille.

Vastaa