Suomen antropologisen seuran palkinto vuoden 2017 parhaasta pro gradu –tutkielmasta jaettiin seuran kevätjuhlissa 5.6. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Gradupalkinnon saajaksi valikoitui filosofian maisteri Mikael Kujala, jonka kulttuuriantropologian pro gradu -tutkielma Kaivinkoneita, demoneita ja harmonian kahlitsemia: Balin Benoa-lahden matkailukehityskonflikti ja sen paikallinen esitys etnisten symbolien kautta hyväksyttiin Oulun yliopiston Humanistisessa tiedekunnassa.
Ehdokkaina gradupalkinnon saajaksi oli tänä vuonna viisi tutkielmaa neljästä eri yliopistosta. Esivalinta perustui töiden saamiin arvosanoihin, ja voittajan valinnasta vastasi professori Timo Kallinen Itä-Suomen yliopistosta. Kallinen perusteli voittajan valintaa erityisesti Kujalan ennakkoluulottomalla ja luovalla tutkimusotteella.
Kujalan tutkielma käsittelee tapoja, joilla balilaiset ovat nousseet vastustamaan suurta Benoa-lahden matkailukehityshanketta, joka uhkaa paikallista luontoa ja jonka taloudellisista hyödyistä he ovat jäämässä osattomiksi. Tutkimus edustaa poliittisen ekologian lähestymistapaa ja keskittyy täten tarkastelemaan epätasa-arvoisten valtasuhteiden vaikutusta luonnonympäristön hyödyntämiseen ja siitä saatujen hyötyjen jakautumiseen. Paikallinen konflikti, mukaan lukien kaikki sen ekologiset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuurilliset ulottuvuudet, nähdään tutkielmassa myös osana globaalia kapitalistista maailmanjärjestelmää.
Mikael Kujalan tutkielma osoitteessa: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-201712213389

Vastaa