Vuoden antropologinen teko 2020 -palkinto luovutettiin Suomen Antropologisen Seuran vuosikokouksessa 29.3.2021 henkilölle ja kustantajalle, jotka ovat edistäneet antropologisen tiedon tuottamista suomenkielellä Suomessa. Lämpimät onnittelut Tutkijaliitolle ja Anna Tuomikoskelle antropologi Anna Lowenhaupt Tsingin vuonna 2015 julkaiseman kirjan hienosta käännöksestä suomeksi otsikolla ”Lopun aikojen sieni: elämää kapitalismin raunioissa”! Suomen Antropologinen Seura myötää palkinnon teoksen onnistunene kääntämisen lisäksi myös suomennoksen julkaisemisesta.

Anna Lowenhaupt Tsingin antropologinen tutkimus matsutake-sienen ja ihmisen sosiaalisista verkostoista kapitalismin tuottamissa raunioissa on uusia näkökulmia avaava antropologinen teos. Tsingin teos ottaa tutkimuksen keskiöön ihmisten ja ei-inhimillisten olentojen sosiaaliset suhteet ja arvon ja merkitysten tuottamisen muuttuneessa maisemassa ja toimitusketjujen kautta. Tsing uudistaa antropologista keskustelua tekemällä yhteistyötä luonnontieteilijöiden kanssa; etnografinen tutkimus merkitsee havaitsemisen taitoa muiden tieteilijöiden kanssa erilaisissa maisemissa, missä ihmiset, sienet, puut ja monet muut muodostavat merkityksellisiä sommitelmia. Uusi elämä versoaa näissä kapitalismin raunioittamissa maisemissa, joissa etnografi voi – kaikesta huolimatta – havaita uutta elämää..

Kirjan suomennoksessa hankalia käsitteitä on käännetty oivallisesti, teksti soljuu ja sitä on ilo lukea, vaikka teoksen aihe on vaativa. Lisäksi Tutkijaliitto on rohkeasti tarttunut antropologisen kirjan julkaisemiseen suomeksi, vaikka tieteenala ei ole Suomessa kovin tunnettu.

Lämpimät onnittelut!

Vuoden antropologinen teko –palkintoa on jaettu vuodesta 2018 lähtien. Palkinto voidaan myöntää joko yksilölle tai ryhmälle, ja sen perusteena tulee olla jokin seuraavista: antropologisen tutkimuksen ja sen mahdollisuuksien edistäminen, antropologisen tutkimuksen näkyväksi tekeminen, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen antropologina, antropologian opetuksen merkittävä kehittäminen tai jokin muu perusteltu syy.

Vastaa