Tables of contents 1997-2006

1997. 1/1997 | 2/1997 | 3/1997 | 4/1997
1998. 1/1998 | 2/1998 | 3/1997 | 4/1998
1999. 1/1999 | 2/1999 | 3/1999 | 4/1999
2000. 1/2000 | 2/2000 | 3/2000 | 4/2000
2001. 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001
2002. 1/2002 | 2/2002 | 3/2002 | 4/2002
2003. 1/2003 | 2/2003 | 3/2003 | 4/2003
2004. 1/2004 | 2/2004 | 3/2004 | 4/2004
2005. 1/2005 | 2/2005 | 3/2005 | 4/2005
2006. 1/2006 | 2/2006 | 3-4/2006

Suomen Antropologi 3-4/2006

Volume 31 numbers 3-4 December 2006

Special Issue: Local and Global Governance
In cooperation with Social and Cultural Anthropology, University of Helsinki

Jukka Siikala
Editorial comment: Nomads and global governance

Jan Klabbers
The Centre of Excellence in Global Governance Research

ARTICLES

Kees Van Der Pijl
Discovering the `Foreign` in International Relations

Toomas Gross
The Other Side of Custom: Reinterpreting usos y costumbres in rural Mexico

Thomas Strong
Land and Life: Some terrains of sovereignty in the Eastern Highlands of Papua New Guinea

Timo Kallinen
How Do Bureaucracies Deal with Supernatural Crimes?
Government and anti-witchcraft activities in Ghana

ESSAYS

Reetta Toivanen
Anthropology and Human Rights

Marie-Louise Karttunen
Bowling Abroad: Reflections on social capital and civil society

REVIEWS

Ira Bashkow. The Meaning of Whitemen
Matti Eräsaari

Sally Engle Merry. Human Rights and Gender Violence
Miia Halme

Kees Van Der Pijl. Global Rivalries from the Cold War to Iraq
Tuomas Forsberg

NEWS

Donatella Schmidt
Ninth EASA Biennial Conference “Europe and the World”

PUBLICATIONS RECEIVED

Saatavilla arvosteltaviksi / Available for reviewers

Suomen Antropologi 2/2006

31. vuosikerta, numero 2, 2006
Volume 31 number 2 September 2006

ARTIKKELIT / ARTICLES

Harald Broch
Strategies of Coping with Fright and Risk Onboard
Norwegian Fishing/Whaling Vessels

Timo Kaartinen
Facing Death and Celebrating Life: Ideology, transcendence and value
in Banda Eli mortuary rituals

ESSEET / ESSAYS

Matti Eräsaari
Men, Whiskey and Land Rights: An armchair anthropology of
long-term contact culture

ARVOSTELUT / REVIEWS

Anja Nygren
Confronting Environment: Local understanding in a globalized world

Suomen Antropologi 1/2006

31. vuosikerta, numero 1, 2006
Volume 31 number 1 May 2006

ARTIKKELIT / ARTICLES

Minna Opas
Ruokaa vainajilta. Ruoka ja läheisyys piro-intiaanien sosiaalis-kosmologisissa suhteissa

ESSEET / ESSAYS

Päivikki Antola
Kurjuuden kasvot: tutkijan kokemuksia slummielämästä

TUTKIMUSRAPORTIT / RESEARCH REPORTS

Maiju Tamminen
Tonga Time

Märta Salokoski
Lectio praecursoria. How Kings Are Made, How Kingship Changes: A Study of ritual and ritual change in pre-colonial Owamboland, Namibia

Robert Gordon
Opponent´s report on Märta Salokoski´s PhD dissertation

ARVOSTELUT / REVIEWS

Marianna Keisalo-Galván
Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot. Kirjoituksia perinteistä, muutoksesta ja jatkuvuudesta

KESKUSTELUA / DISCUSSION

Osmo Tammisalo
Marshall Sahlins ja sosiobiologia

Suomen Antropologi 4/2005

30. vuosikerta, numero 4, 2005
Volume 30 number 4 December 2005

Special Issue: The 2005 Westermarck Lecture by Marshall Sahlins

Karen Armstrong
Introduction

ARTIKKELIT / ARTICLES

Marshall Sahlins
Hierarkia, tasa-arvo ja anarkian sublimaatio:
Länsimainen illuusio ihmisluonnosta

Joel Robbins
Humiliation and Transformation:
Marshall Sahlins and the study of cultural change in Melanesia

KIRJA-ARVOSTELUT/BOOK REVIEWS

Harri Siikala
From Athens to Baseball: Marshall Sahlins interprets history

Karen Armstrong
Develop-Man in Melanesia

Jukka Siikala
Prostitution as the Origin of Politics

Suomen Antropologi 3/2005

30. vuosikerta, numero 3, 2005
Volume 30 number 3 November 2005

ARTIKKELIT / ARTICLES

Eeva Berglund
Exhausting Academia: In defence of anthropology, in search of time

Marie-Louise Karttunen
The British Factory in Imperial St. Petersburg: English civil society in a
Russian context: a discourse-centred perspective

ARVOSTELUT/REVIEWS

Anu Lounela
Ethnographies of Conservation

Vesa Immonen
Rotu, historia ja kulttuuri

Suomen Antropologi 2/2005

30. vuosikerta, numero 2, 2005
Volume 30 number 2 September 2005

Special Issue on Shamanism

ARTIKKELIT / ARTICLES

Clifford Sather
Introduction

Carol Laderman
Tradition and Change in Malay Healing

Clifford Sather
Words, Poetics, and the Disclosure of Meaning in Iban Shamanic Rituals

Isabell Herrmans
Making Tactile: Ganti diri figures and the magic of concreteness
among the Luangan Dayaks

Mihály Hoppál
Recent Studies of Eurasian Shamanism

ARVOSTELUT/REVIEWS

Clifford Sather
Paths of Origin, Gates of Life

Suomen Antropologi 1/2005

30. vuosikerta, numero 1, 2005
Volume 30 number 1 March 2005

Special Issue on Africa

ARTIKKELIT / ARTICLES

Karen Armstrong
Introduction: Uncivil society

Maia Green
Entrenching witchcraft: Poverty and public bads in post adjustment Tanzania

Reea Hinkkanen
Absent chiefs: A history of the chiefdom of Isaka, central Sukuma-Nyamwezi area of Tanzania

Timo Kallinen
“A prayer for prosperity”: Authority outside the hierarchies

Perpetual Crentsil
A dark world: Supernaturalism and illness among the Akan of Ghana

ARVOSTELUT/REVIEWS

Leila Jylhänkangas
Feeding Desire, Fatness, Beauty, and Sexuality Among a Saharan People

Maria Hjerpe
Les Marabouts, Notes sur l´Islam Maghribin

Suomen Antropologi 4/2004

29. vuosikerta, numero 4, 2004
Volume 29 number 4 December 2004

ARTIKKELIT / ARTICLES

James T. Collins
Language Communities in the Sekadau River Basin, Kalimantan Barat:
Three viewpoints

Timo Kaartinen
Language Ecology and Linguistic Boundaries in Sekadau, Indonesian Borneo

Kenneth Sillander
“Dayak” and “Malay” in Southeast Borneo:
Some Materials Contesting the Dichotomy

Soilikki Vettenranta
Time and Space in the Life-world of a South Sami Reindeer Herder

ARVOSTELUT/REVIEWS

Tom Sjöblom
Ihmiseksi tulemisesta

Laura Stark
Dynamics of Tradition: Perspectives in Oral Poetry and Folk Belief

Kirsti Suolinna
Bronislaw Malinowskis utveckling till socialantropologins nydanare

Suomen Antropologi 3/2004

29. vuosikerta, numero 3, 2004
Volume 29 number 3 October 2004

Antropologia ja oman kulttuurin kritiikki: juhlajulkaisu Anna Maria Viljaselle
Problematizing Finland: Essays in honour of Anna Maria Viljanen

ARTIKKELIT / ARTICLES

Airi Markkanen
Romanikentillä ennen ja nyt

Minna Ruckenstein ja Annika Teppo
Tilaan sijoitetut: romanit ja virolaiset suljetussa vankilassa

Terttu Utriainen ja Pirjo Laitinen
Oikeusantropologian mahdollisuudet väkivaltatutkimuksessa

Marja Tiilikainen
Näkökulmia somalialaisnaisten mielenterveyteen

Matti Sarmela
Kuinka iriadamantti määritellään: delegitimointi ja kunnon ihmiset

Suomen Antropologi 2/2004

29. vuosikerta, numero 2, 2004
Volume 29 number 2 June 2004

ARTIKKELIT / ARTICLES

Sirpa Tenhunen
Culture and Political Agency:
Gender, Kinship, and Village Politics in West Bengal, India.

Kenneth Sillander
Religious Authority:
The Imperative and Impact of Ritualization among the Bentian of Indonesian Borneo.

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Petri Hautaniemi
Lectio Praecursoria:
Pojat! Somalipoikien kiistanalainen nuoruus Suomessa.

ARVOSTELUT / REVIEWS

Leila Jylhänkangas
Anne Puuronen. Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä.

Suomen Antropologi 1/2004

29. vuosikerta, numero 1, 2004
Volume 29 number 1 March 2004

ARTIKKELIT / ARTICLES

Nancy D. Munn
The “Becoming-Past” of Places:
Spacetime and memory in 19th century, pre-civil war New York

Charles Piot
An African Postcolony in the Age of Empire

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Elina Hartikainen
The Power of Restricted Knowledge

Suomen Antropologi 4/2003

28. vuosikerta, numero 4, 2003
Volume 28 number 4 December 2003

ARTIKKELIT / ARTICLES

Eeva Berglund
Finland as Information Society: An anthropological critique

Siru Maunuksela-Aura
A Contradictory Court Battle for an Indian Wife: Cutting the marital tie

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Marja Tiilikainen
Lectio praecursoria

Nora Ahlberg
Vastaväittäjän lausunto Marja Tiilikaisen väitöskirjasta
Arjen islam: Somalinaisten elämää Suomessa.

ARVOSTELUT / REVIEWS

Christer Lindberg
Jan Svanberg. Schamanantropologi i gränslandet mellan forskning och praktik: En studie av förhållandet mellan schamanismforskning och neoschamanism.

Suomen Antropologi 3/2003

28. vuosikerta, numero 3, 2003
Volume 28 number 3 October 2003

ARTIKKELIT / ARTICLES

Karen Armstrong
An Interest in Home

Toomas Gross
Community and Dissent: Religious intolerance in rural Oaxaca

Ilkka Pyysiäinen
Kulttuuri, mieli ja biologia:
uskontotieteellinen näkökulma emic-etic -keskusteluun

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Etnisten suhteiden tutkijat yhteen

Suomen Antropologi 2/2003

28. vuosikerta, numero 2, 2003
Volume 28 number 2 May 2003

ARTIKKELIT / ARTICLES

Karen Fog Olwig
Migrants’ Visions and Practices of Home: Perspectives from a Caribbean family network

Mark Shackleton
Haitian Transnationalism: Edwidge Danticat’s “Caroline’s Wedding, ” a case study of literary anthropology

Maarit Forde
Pilgrimages to Brooklyn: An ethnographic view of religious transnationalism

Cavan Titley
The Nation as Location Transnational discussions of the image of St. Lucia

ARVOSTELUT / REVIEWS

Reea Hinkkanen
Steven Van Wolputte, Réne Devisch, jaak Le Roy ja Dimonfu Lapika.
Medical Pluralism and Lay Therapy Management in Kinshasa.

Teuvo Laitila
Alexander Laban Hinton (ed). Annihilating Difference: The anthropology of genocide

Suomen Antropologi 1/2003

28. vuosikerta, numero 1, 2003
Volume 28 number 1 March 2003

ARTIKKELIT / ARTICLES

Karen Armstrong
Classical Questions in Modern Sites

Joel Robbins
Properties of Nature, Properties of Culture:
Possession, recognition, and the substance of politics in a Papua New Guinea Society

Harri Siikala
The Historical Symbolism and Symbolic History of the Maori Meeting House

ARVOSTELUT / REVIEWS

Tuulikki Pietilä
Simola, Raisa ja Ensio Puoskari (suom. & toim.).
Afríkkalaisen filosofian antologia

Kristin Loftsdóttir
Säävälä, Minna. Fertility and Familial Power Relations

Teuvo Laitila
Ruotsala, Helena. Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujäruen poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930 1995

Suomen Antropologi 4/2002

27. vuosikerta, numero 4, 2002
Volume 27 Number 4 December 2002

ARTIKKELIT/ARTICLES

Borut Telban
The Role of Personal Character in a New Guinea Ritual

Allen Chun
From Culture to Power (and back):
The many “faces” of mianzi (face), guanxi (connection) and renqing (rapport)

Klas Borell
Reflexiv intimitet och blodspand
En introduktion till senmoderna släktskapskonstruktioner

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Marko Juntunen
Lectio praecursoria: Between Morocco and Spain

Henk Driessen
Opponent’s report of Marko Juntunen’s dissertation
Between Morocco and Spain. Men, migrant smuggling and a dispersed
Moroccan community

Maarit Forde
Lectio praecursoria. The Poetics of Creolisation

Robert Dentan
Opponent’s report of Maarit Forde’s dissertation
Marching to Zion: Creolisation in Spiritual Baptist rituals and cosmology

Suomen Antropologi 3/2002

27. vuosikerta, numero 3, 2002
Volume 27 Number 3 October 2002

ARTIKKELIT/ARTICLES

Peter Beyer
Religions and Religiosity in Global Society: Secularisation, de institutionalisation and exceptionalism?

Elena Kingdon
The Bead as Eye: Symbolic meaning in ornament

Tuulikki Pietilä
Noituuden ongelma Afrikan tutkimuksessa

Touko Issakainen
“Karhu siitä huolimatta syö lehmiä”.
Intellektualistinen paradigma ja taikaperinteen moninaisuus

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Perpetual Crentsil
The Other “Doctors” in Ghana

Tanja Knauf
How Complementary is Medical Pluralism?

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Jan Löfström
Shaun Cole:
`Don we Now our Gay Apparel’. Gay men’s dress in the twentieth century

Suomen Antropologi 2/2002

27. vuosikerta, numero 2, 2002
Volume 27 Number 2 June 2002

ARTIKKELIT/ARTICLES

Bruce Kapferer
Ethnicity, Nationalism and the Culture of the State.
The I 7th Edvard Westermarck Memorial Lecture

Nils Uddenberg
Edvard Westermarck en darwinistisk antropolog för hundra år sedan

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Kirsti Suolinna och Tommy Lahtinen
I Edvard Westermarck’s fotspår i norra Marocko

Gísli Pálsson
Perfect Disasters and Partial Accounts
Jennifer Niven: The Ice Master: The doomed 1913 voyage of the Karluk

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Susanne Dahlgren
Antropologisia lähestymistapoja huntuun
Fadwa El Guindi: Veil. Modesty, privacy, and resistance

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Jukka Siikala
Mies, joka ei koskaan ollut muodissa
Sir Raymond Firth 1901-2002

KESKUSTELUA / DISCUSSION

Susanne Dahlgren
Antropologin puheenvuoro: Mitä tutkitaan kun tutkitaan islamia?

Hanna Snellman
Reply to Kaija Heikkinen

Suomen Antropologi 1/2002

27. vuosikerta, numero 1, 2002
Volume 27 Number 1 February 2002

ARTIKKELIT/ARTICLES

Susanne Dahlgren
Islam, Custom and Revolution in Aden:
Reconsidering the background to the changes of the early 1990s

Juha J. Hiltunen
Strukturalistis funktionalistisen diakronian problematiikka Andien alueen muinaistutkimuksessa

Martti Pärssinen
Andien muinaistutkimuksen monitieteinen metodiikka historian, antropologian, etnologian ja arkeologian välimaastossa. Vastine Juha J. Hiltusen artikkeliin.

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Minna Lahti
Lectio praecursoria. Troubling Gender:
Towards a more reflective account of gender violence

Henrietta Moore
Opponent’s review of Minna Lahti. Domesticated Violence:
The power of the ordinary in everyday Finland

ARVOSTELUT/ BOOK REVIEWS

Kaija Heikkinen
Hanna Snellman: Khants’Time

Suomen Antropologi 4/2001

26.vuosikerta, numero 4, 2001
Volume 26 Number 4 December 2001

ARTIKKELIT/ARTICLES

Marie Louise Karttunen
An Introduction to the Theory and Methodology of Greg Urban

Greg Urban
How “We” Moves through the World

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Teuvo Laitila
Lectio praecursoria Experience, Memory, and War

Maria Todorova
Opponent’s report of Teuvo Laitila: Soldier, Structure and the Other. Social relations and cultural categorisation in the memoirs of Finnish guardsmen taking part in the Russo Turkish war, 1877 1878

AJANKOHTAISTA/NEWSAND INFORMATION

AMEWS Annual Prize to Susanne Dahlgren

Suomen Antropologi 3/2001

26.vuosikerta, numero 3, 2001
Volume 26 Number 3 October 2001

ARTIKKELIT/ARTICLES

Bruce Kapferer
Star Wars
About anthropology, culture and globalisation

Michael P. Vischer
Substitution, Expiation and the Idiom of Blood in Ko’a Sacrificing
Comparative issues in Austronesian ethnography

TUTKIMUSRAPORTIT/RESEARCH REPORTS

Pekka Hämäläinen
Lectio praecursoria. Beyond the Ideology of Victimization:
New trends in the study of Native American Euroamerican relations

John R. Wunder
Opponent’s review of Pekka Hämäläinen:
The Comanche Empire: A study of indigenous power, 1700-1875

Taina Kinnunen
Lectio praecursoria

Veikko Anttonen
Vastaväittäjän lausunto: Taina Kinnunen:
Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa

Suomen Antropologi 2/2001

26. vuosikerta, numero 2, 2001
Volume 26 Number 2 June 2001

ARTIKKELIT/ARTICLES

These articles were presented in a seminar of the Graduate school in anthropological and ethnological sciences, Gift, Money, and the Commodity, on April 27 and May 2, 2000.

Paul James
Abstracting Modes of Exchange: Gifts, commodities and money

Karen Armstrong
Histories and Formations: A Commentary

Clifford Sather
Gifts, Commodities, and Maritime Nomadism in Southeastern Sabah

Tuulikki Pietilä
Gift in the Market

TUTKIMUSRAPORTIT/ RESEARCH REPORTS

Jyrki Pöysä
Histories in the Field

Marita Karvinen
Lectio praecursoria. Italia: antropologian haasteet ja mahdollisuudet

Riitta Jallinoja
Vastaväittäjän lausunto
Marita Karvinen: Regular, Honest, and Diligent Lives. Female life histories in aTuscan town

KESKUSTELUA/ DISCUSSION

Jukka Pennanen
Poronhoitajakansat eivät häviä

Suomen Antropologi 1/2001

26. vuosikerta, numero 1, 2001
Volume 26 Number 1 May 2001

ARTIKKELIT / ARTICLES

Bruce Kapferer
Sorcery and the Shapes of Globalization, Disjunctions and Continuities: The Case of Sri Lanka

Joel Robbins
“This Profound Differentiation of Mankind:” On the Uninvited Guest and the Invention of Culture

TUTKIMUSRAPORTIT / RESEARCH REPORTS

Heli Uusikylä
Lectio praecursoria:Two Is Enough But We Have More

Lina Fruzzetti
Review of Heli Uusikylä: The Other Half of My Body
Coming into Being in Rural Bangladesh

Jari Kupiainen
Lectio praecursoria: Perinnettä, kaupankäyntiä ja puuveistoa Salomonsaarilla

Edvard Hviding
Review of Jari Kupiainen: Tradition, Trade and Woodcarving in Solomon Islands

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Teuvo Laitila
Pienet kansat muutoksen kourissa
Jukka Pennanen: Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää

Suomen Antropologi 4/2000

25. vuosikerta, numero 4, 2000
Volume 25 Number 4 December 2000

ARTIKKELIT / ARTICLES

Laura Stark Arola
Reflexivity and the Camera’s Eye:
comments from the field on the public and private uses of photography

Gaela Keryell
The Kalevala, Suku, Kansa, and the Finnish Nation

Leila Virtanen
Honour among Sages: flattening one’s rivals with words

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Robert Anderson
Antti Hernesniemi: Presentation of Bonesetter Patient Collaboration through Positiogrophical Cinemanalysis

Matti Sarmela
Polttavatko Malaijin rannikkokalastajat veneensä?
Olli Pekka Ruohomäki: Fishermen No More?
Livelihood and environment in Southern Thai maritime villages
Raymond Firth: Malay Fishermen: Their peasant economy

AJANKOHTAISTA /NEWS AND INFORMATION

Suomen Antropologinen Seura 25 vuotta

Suomen Antropologi 3/2000

25. vuosikerta, numero 3, 2000
Volume 25 Number 3 October 2000

ARTIKKELIT / ARTICLES

Matti Sarmela
Epäkulttuuri
jäähyväisluento 6.4.2000

Erni Gustafsson
Thomas Masterman Winterbottom 1776-1859: Läkare, antropolog och icke rasist

Maarit Ylönen
Evelynin tanssi: kokemuksia ja tulkintoja nicaragualaisesta May Pole tanssista

Matti Eräsaari
Laughter, Postcolonial Discourse and Anthropological Representation

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Ilkka Levä
Yksilö yhteiskuntaruumiissa. Mary Douglasin ajattelun ajankohtaisuus
(Mary Douglas: Puhtaus ja vaara rituaalisen rajanvedon analyysi)

Teuvo Laitila
Enkeleitä, onko heitä
(Matti Kamppinen: Enkelten aika. Aikakäsityksistä ja elämän tarkoituksesta)

Mari Poikolainen
Onko antropologia kuollut vai paikallaan?
(Gupta & Ferguson (toim.): Anthropological Locations
Nugent & Shore (toim.): Anthropology and Cultural Studies)

Suomen Antropologi 2/2000

25. vuosikerta, numero 2, 2000
Volume 25 Number 2 June 2000

Special Issue
Southeast Asian national cultures in a fragmenting global system

Edited by Timo Kortteinen and Timo Kaartinen

Timo Kaartinen and Timo Kortteinen
Introduction

ARTIKKELIT / ARTICLES

Timo Kaartinen
“Bapa Raja:” Equalizing and Hierarchizing Effects of the National Language

K. Alexander Adelaar
Perennial Malay: Vehicle of Global Influences

Timo Kortteinen
Ethnicity, Inequality and the Social Division of Labour in Contemporary Peninsular Malaysia

Zawawi lbrahim
Anthropologising “National Culture” in Malaysia: Representing and Contesting Culture in the Age of Fragmentation

Olli Ruohomäki
Reversals: Modernity and the ‘Other’ in Lao People’s Democratic Republic

Eero Palmujoki
Integration and Fragmentation in SoutheastAsian Regionalist Discourse

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Jukka Siikala
Matti Sarmela Retires

Suomen Antropologi 1/2000

25. vuosikerta, numero 1, 2000
Volume 25 Number 1 March 2000

ARTIKKELIT / ARTICLES

Roy Wagner
The Reprojective Basis of Human Society: The 16th Edvard Westermarck Memorial Lecture

Jukka Siikala
This is My Beautiful Line of Chiefs

TUTKIMUSRAPORTIT / RESEARCH REPORTS

V .B. Meyer Rochow, K. Okui, K. Henshall, and D.L. Brooks
The Mental Concept of “Worm/Bug” in Japanese and English Idioms

ARVOSTELUT / BOOK REVIEWS

Karen Armstrong
Exchange and Society:A Century long Discussion
(Marcel Mauss: Lahja)

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Minna Lahti
Viha, moraali ja antropologia
Raportti AAA:n konferenssista Chicagossa 1999

KIRJASTON KOKOELMISTA/ LIBRARY RESOURCES

Anna Maija Pietilä
Kulttuurien tutkimuksen tietopankki The Human Relations Area Files
HRAF eHRAF

Suomen Antropologi 4/1999

24. vuosikerta, numero 4, 1999
Volume 24 Number 4 December 1999

Special Issue: Currenttrends in medical anthropology

Edited by
Maria Liisa Honkasalo, Tapio Nisula and Anna Maria Viljanen

Introduction:
Suffering and Healing
Notes on Recent Discussions in Medical Anthropology

ARTIKKELIT / ARTICLES

Marc Augé
The Anthropology of Illness in the Light of Certain Lévi Straussian Concepts

Arthur Kleinman
From One Human Nature to Many Human Conditions: An Anthropological Enquiry into Suffering as Moral Experience in a Disordering Age

John M. Janzen
Text and Context in the Anthropology of War Trauma: The African Great Lakes Region, 1993 95

Tapio Nisula
What’s the Remedy?: The Question of Therapeutic Authority in Zanzibar Town

Maria Liisa Honkasalo
What is Chronic is Ambiguity: Encountering Biomedicine with Long Lasting Pain

Juha Soivio
Biomedicine and the Experience of Chronic Illness: Ulcerative Colitis, a Lived With Illness

Anna Maria Viljanen
A Culture of Psychiatry and Culture in Psychiatry: Pathologizing Gypsy Culture

REVIEWS

Raimo Puustinen
Abdul Qadir: A Portrait of a Saudi Healer

Annika Launiala and Helena Raijas Walch
Biomedical and Local Concepts of Malaria Among the Baganda in Uganda

Mervi Naakka-Korhonen
From Illness to Disease: Folk Cures of Broad Tapeworm in Finland

Suomen Antropologi 3/1999

24. vuosikerta, numero 3, 1999
Volume 24 Number 3 October 1999

Special Issue. Sex Outlaw: Sexuality, subjectivity and law

Edited by Antu Sorainen

ARTIKKELIT / ARTICLES

Kevät Nousiainen
Equalizing Images: Gendered Imagery in Criminal Law

Daniel Monk
Childhood and Sex: An English Case Study of Sex Education

Anna Maria Tapaninen
Wheels of Honour: Child Abandonment between Scandals and Legitimacy in 19th Century Naples

Antu Sorainen
Foreign Theories and Our Histories: The Emergence of the Modern Homosexual and Local Research on Same Sex Sexualities

Suomen Antropologi 2/1999

24.vuosikerta, numero 2, 1999
Volume 24 Number 2 July 1999

ARTIKKELIT / ARTICLES

Takashi Sugishima
The Persistence of “Constructivism” in Anthropology

Ari Siiriäinen
Inkavaltion ekspansio
Rafael Karsten ja lähdekritiikin merkitys

KATSAUKSIA/REVIEWS

Päivi Hasu
Death and Desire: History through Ritual Practice in Kilimanjaro

Tapio Nisula
The Quest for the Hidden and the Return of Suffering

Tuulikki Pietilä
Gossip, Markets and Gender: The Dialogical Construction of Morality in Kilimanjaro

ARVOSTELUJA / BOOK REVIEWS

Raimo Puustinen
Lääkäri kansanparannusta tutkimassa
(Antti Hernesniemi: Jäsenet paikalleen, paha veri pois. Kansanlääkintä terveydenhoidon kentässä)

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Maria Liisa Swantzista SAS:n kunniajäsen

Suomen Antropologisen Seuran vuosikokous

Arne Runeberg esseekilpailu

Suomen Antropologi 1/1999

24.vuosikerta, numero 1, 1999
Volume 24 Number 1 March 1999

ARTIKKELIT / ARTICLES

Petra Autio
“Me vain käytämme customia täällä Guamilla”: Guamin palaulaisten sosiaalinen vaihto ja yhteisöllisyyden muodot

Siru Maunuksela Aura
“Olen niin rohkea nykyään”: Avioero ja naiseuden tulkinnat intialaisessa suurkaupungissa

Maarit Laitinen
Identiteetti ja tyyli Tobagolla: The way she carry about herself

AJANKOHTAISTA/ NEWS AND INFORMATION

Heli Uusikylä
AAA vuosikokous Philadelphiassa: väestä ja antropologinen mielikuvitus

Suomen Antropologi 4/1998

23.vuosikerta, numero 4, 1998
Volume 23 Number 4 December 1998

ARTIKKELIT / ARTICLES

Sidney W. Mintz
Excitantia and the Everyday: The Rise of Plebeian Luxuries

Maurice Godelier
Things You Give or Sell and Things You Don’t Give or Sell but Keep Yourselves

Jukka Gronow
Caviar with Champagne: Good Life and Common Luxury in Stalin’s Soviet Union

ARVOSTELUJA /BOOK REVIEWS

Anja Nygren
From Nature/Culture to Contextualized Nature (Philippe Descola and Gisli Pálsson (eds): Nature and Society: Anthropological Perspectives; Stephen Nugent: Amazonian Caboclo Society and Kay Milton: Environmentalism and Cultural Theory: Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse)

Niklas Bengtsson
Sadun eri versioiden komponenttien korostus
(Christine Goldber: The Tale of the Three Oranges)

Teuvo Laitila
Maailmankuvan järki ja tunne
(Helena Helve (toim.):Arvot, maailmankuvat, sukupuoli)

Teuvo Laitila
Kosovon monet kasvot
(Noel Malcolm: Kosovo, a Short History)

Suomen Antropologi 3/1998

23.vuosikerta, numero 3, 1998
Volume 23 Number 3 November 1998

ARTIKKELIT / ARTICLES

Kenneth Parker
`Black British’ Writers: (Very) Cross Currents in `British’ Culture

Matti Savolainen
The Intellectual, the Exile, the Amateur: Contrapuntal Reading as a Form of Resistance in the Work of Edward Said

Edvard Hviding
Western Movements in Non Western Worlds: Towards an Anthropology of Uncertain Encounters

Sirpa Tenhunen
Challenges to Elitism: Subaltern Studies and Ethnographic Experiments

KESKUSTELUA / DISCUSSION

Joel Kuortti
”Just Stories”

Suomen Antropologi 2/1998

23.vuosikerta, numero 2, 1998
Volume 23 Number 2 October 1998

ARTIKKELIT / ARTICLES

Anna-Leena Siikala
Spatial Memory and Narration: Oral history and Traces of the Past in a Polynesian Landscape

Clifford Sather
Sea Nomads, Ethnicity, and ‘Otherness’: The Orang Suku Laut and Malay Identity in the Straits of Melaka

Mikako Iwatake
The Politics of Anniversaries in Tokyo, 1889 – 1989

ARVOSTELUJA / BOOK REVIEWS

Jukka Siikala
Balanced Insights into Early Exchanges
(Anne Salmond: Between Worlds. Early Exchanges Between Maori and Europeans 1773-1815)

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Interdisciplinary and Indigenous Contributions on Yemen

Nordic Scholars on the Globalizing Middle East

Getting Updated on Southeast Asia

Modern South Asian Studies in Europe

Asia in US

Indianists on Kinship in Helsinki

Suomen Antropologi 1/1998

23.vuosikerta, numero 1, 1998
Volume 23 Number 1 May 1998

Jukka Siikala
Kokeellista kokemuksellisuutta

ARTIKKELIT / ARTICLES

Minna Säävälä
Nälän etnografiaa: Ruoka ja ravitseminen Etelä Intiassa

Ilkka Ruohonen
Karnevaalin keskellä, kansakunnan ja katoamisen reunoilla

Arno Survo
Unohtamisen taianomainen taito: Inkerin menneisyys monikielisyydeksi muuntuvana

ARVOSTELUJA / BOOK REVIEWS

David Booth
Localising Modernity and Reconstructing Social Theory
(Jeremy Gould, Localizing Modernity: Action, Interest and Association in Rural Zambia)

Aud Talle
Dynamics of Ethnicity in Tanzania
(Helena Jerman, Between Five Lines: The Development of Ethnicity in Tanzania with special reference to the Western Bagamoyo District)

Stig Söderholm
Sakeata etnografiaa Etelä Italiasta
(Anna MariaTapaninen, Kansan kodit ja kaupungin kadut)

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Jukka Siikala
Missä ollaan, mihin mennään? Amerikan antropologipäivät 1997

Suomen Antropologi 4/1997

22. Vuosikerta, numero 4, 1997
Volume 22 Number 4 December 1997

Timo Kaartinen
Indonesia-tutkimus Suomen antropologiassa

ARTIKKELIT / ARTICLES

Timo Kaartinen
Rethinking Exemplarity and the State: Observations from a Soccer Season in East Indonesia

Marjo Toivanen
Iban pitkätalo tekstinä: Asutun tilan lukuharjoitus

KATSAUKSIA / REVIEW ARTICLES

Eija-Maija Kotilainen
A Nobleman from Central Sulawesi or a Leader of Agricultural Rituals: Does it Make Any Difference?

Karin Smedjebacka
Modern Influences on East Sumbanese Textiles

Leena Avonius
Jinnejä ja dukuneita Uskomusolennot ja niiden merkitys Jaavalla

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Timo Kaartinen
Muuttoliikkeet, paikallisuus ja taloudellinen integraatio Kaakkois Aasiassa

Anu Lounela & Hanna Savolainen
Internet ja Indonesia

Suomen Antropologi 3/1997

22. Vuosikerta, numero 3, 1997
Volume 22 Number 3 November 1997

Jukka Siikala
Antropologiat ja maailmat

ARTIKKELIT / ARTICLES

Jukka Siikala
Hierarkia, luokat ja moderni Cookin Saarten valtio

Minna Lahti
“Mustasukkaisuutta ratkottiin haulikolla” – Emootiot antropologian tutkimuskohteena

KATSAUKSIA / REVIEW ARTICLES

Juha Hakala
Mieli ja kulttuuri Katsaus eräisiin kognitiivisen antropologian teorioihin ja niistä käytävään keskusteluun

Marja-Liisa Honkasalo & Johan Lindqvist
Suffering and the Ways of Being Human: An Interview with Arthur Kleinman

Laura Assmuth
Marginal Locations, Central Concerns

ARVOSTELU A / BOOK REVIEWS

Victoria Goddard
A Sardinian Tale of Gender, Identity and Modernisation
(Laura Assmuth, Women’s Work, Women’s Worth)

Olavi Louheranta
Kaukaa haettua ja hyväksi havaittua
(Anna Maria Viljanen ja Minna Lahti (toim.), Kaukaa haettua)

Pasi Saukkonen
Kulttuuri-identiteetin poliittisuus
(Pertti J. Anttonen (ed.), Making Europe in Nordic Contexts)

Suomen Antropologi 2/1997

22. Vuosikerta, numero 2, 1997
Volume 22 Number 2 1997

ARTIKKELIT / ARTICLES

Tapio Nisula
Maa, puut ja suku. Maanomistus ja turismi Zanzibarin korallikivialueilla

Timo Kallinen
Kultaisen valtaistuimen varkaus

KATSAUKSIA / REVIEW ARTICLES

Helena Jerman
Tracing the Evolution of Ethnicity in an African Context

Ilona Korhonen
Mandingojen uskonnollisuudesta Suomessa

ARVOSTELUJA /BOOK REVIEWS

Annikki Kaivola-Bregenhøj
Kertomus ja identiteetti
(Laura Aro, Minä kylässä)

Niklas Bengtson
Verta tihkuvat sadut
(Isabel Cardigos, In and Out of Enchantment)

Teuvo Laitila
Karjalaisen perinteen tutkimus tänään
(Pekka Hakamies (toim.), Näkökulmia karjalaiseen perinteeseen)

Suomen Antropologi 1/1997

22. Vuosikerta, numero 1, 1997
Volume 22 Number 1 May 1997

ARTIKKELIT / ARTICLES

Ilmo Massa
Environmental Policies in an Uncertain Society

Jari Kupiainen
The Colonial Transformation of Woodcarving in Bellona and Gatokae in the Solomon Islands

ARVOSTELUJA / BOOK REVIEWS

René Gothóni
Tutkimuskohteena uudet uskonnot
(Martti Junnonaho, Uudet uskonnot Vastakulttuuria ja vaihtoehtoja?)

Märta Salokoski
Kropp, välfärd och samhälle i presentförpackning
(Kirsti Suolinna, Elisabeth Ettorre och Eero Lahelma, Society, the Body and Well-Being. Essays in Honour of Elianne Riska)

Outi Lehtipuro
Folkloristin kulttuurianalyysia
(Satu Apo, Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta)

Seita Parkkola
Veren, haavan ja haavoittumisen kulttuurisia kuvia purkamassa
(Valeri Savtsuk, Veri ja kulttuuri)

AJANKOHTAISTA / NEWS AND INFORMATION

Suomen Antropologisen Seuran toimintakertomus