WorkshopsAntropologipäivät 2009: Call for papersOhjelmaTyöryhmätInformaatio
Annual Convention 2009: Call for papersProgramWorkshopsInformation


Annual Convention of Anthropologists: workshops

All workgroup abstracts as one file (pdf)

Abstracts for separate workgroups: see below.

1. The Ways forward: Intersections of Post-Socialist and Post-Conflict Societies (abstracts, pdf)

Chairs: Laura Assmuth, University of Helsinki, Laura Huttunen and Ulla Vuorela, University of Tampere

Societies undergoing profound changes are discussed under the headings ‘post-socialist’, ‘post-conflict’, and also ‘post-colonial’. In this workshop we will discuss the ways in which these terms help us understand the social and cultural processes taking place in societies named as such, and what could be learned from juxtaposing various empirical cases from different countries/ locations. Papers in this workshop could address some of the following questions: How do people living in those localities comprehend the ongoing changes? What kinds of ‘ways forward’ do they see, both on personal and on collective level? What are the ways in which the depictions of future are gendered? What is the significance of generation in these formulations? What is the place of ‘hope’ for local people? We invite everybody interested in these questions to participate in our workshop.

Please send your abstract to Laura Huttunen (laura.huttunen[at]uta.fi) by April 9, 2009. The length of abstracts is limited to 250 words.

2. Luonto antropologisessa keskustelussa (abstraktit, pdf)

Puheenjohtaja: Anu Lounela, Helsingin yliopisto

“Luonto” on käsite, joka on noussut antropologisen keskusteluun uudestaan erityisesti 1980-luvulta lähtien. Tämä johtuu erityisesti 1900-luvun alkaneista laajamittaisista ympäristön muutoksista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristötuhoista. Roy Ellen on huomauttanut, että on erityisen tärkeää erottaa ne muutokset ympäristössä, joihin ihmiset voivat vaikuttaa, ja ne ympäristömuutokset joihin ihmiset eivät voi vaikuttaa. Antropologit ovat usein tutkineet yhteisöjä, jotka elävät kiinteässä vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja ovat luonnosta riippuvaisia elinkeinojensakin takia. Ihmiset antavat luonnolle erilaisia merkityksiä eri aikoina ja luontokäsitteeseen vaikuttavat kulttuuriset, sosio-ekonomiset ja poliittiset tekijät. Antropologisessa keskustelussa erilaiset lähestymistavat nostavat erilaisia kysymyksiä esiin ihmisten luontosuhteesta: miten ihmiset käsitteellistävät luonnon, mitkä tekijät vaikuttavat luontokäsitteen muutoksiin, miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa luonnon kanssa? Viime aikoina ympäristöantropologiassa on myös tutkittu poliittisen ekologian näkökulmasta ympäristön muutosten vaikutusta paikallisiin luontokäsityksiin.

Työpajassa käsitellään seminaaripapereita yllä oleviin kysymyksiin ja teemoihin liittyen. Jokaiselle esitelmälle varataan puoli tuntia aikaa, josta 10 minuuttia varataan keskustelulle.

Abstraktit pyydetään lähettämään Anu Lounelalle (anu.lounela[at]helsinki.fi) 9.4.2009 mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 250 sanaa.4. Where is the Field? (abstracts, pdf)

Chairs: Hanna Snellman and Laura Schwöbel, University of Jyväskylä

One aspect of globalization has been the increasing number of migrating people. As a consequence, the definition of the anthropological field has changed tremendously from the time of Malinowski and his contemporaries. Today, anthropologists do not have to travel far in order to find a place where they can study the Indian, Somali or Turkish people and their cultures. Sometimes, researchers become armchair anthropologists, who do not leave their desk at all but conduct their studies on the web.

Please send your abstract to Laura Schwöbel (laura.schwobel[at]jyu.fi) by April 9, 2009. The length of abstracts is limited to 250 words.


6. Visuaalinen ja media-antropologia (abstraktit, pdf)

Puheenjohtaja: Jari Kupiainen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Viime vuosikymmenten aikana visuaaliset ja media-aineistot ovat muodostuneet kasvavan keskeiseksi osaksi sekä antropologisen tutkimuksen että tutkittavien ihmisryhmien arkea. Mediateollisuuden, viestintäteknologisen kehityksen ja globalisaatioprosessien vaikutuksesta kuvat leviävät tehokkaasti ja kytkevät paikalliset yhteisöt osaksi kansainvälistä kuvavirtaa ja mediateollisuuden käytänteitä. Miten tämä paikallisissa tilanteissa tapahtuu? Kuinka antropologit tähän kuvavirtaan kytkeytyvät ja kuinka aihetta tutkitaan tällä hetkellä Suomessa? Millaisia paikallisia käytänteitä ja merkityksiä kuviin liitetään tutkituissa yhteisöissä? Kuinka nämä ja muut visuaalisiin aineistoihin liittyvät merkitykset, järjestykset ja käytännöt muuttuvat kansainvälisen mediakulttuurin yleistyessä paikallisesti? Millaisia kuva-aineistojen käytön, julkaisemisen, hallinnoinnin ja omistamisen kysymyksiä antropologiseen tutkimukseen liittyy nykyisin? Millaisia teoreettisia taustaoletuksia liittyy media-antropologiseen tutkimukseen ja millainen suhde sillä on visuaaliseen antropologiaan tai muihin tutkimussuuntiin?

Abstraktit pyydetään lähettämään Jari Kupiaiselle (jari.kupiainen[at]pkamk.fi) 9.4.2009 mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 250 sanaa.7. Medical Anthropology (abstracts, pdf)

Chairs: Marja-Liisa Honkasalo, University of Linköping and Susanne Ådahl, University of Helsinki

The workshop on medical anthropology welcomes scholars interested in the looking at health institutions, e.g. hospitals, from an ethnographic perspective. These are seen as sites where deep rooted ideas of what it means to be human intermingle with changing societal realities resulting in complex patterns of everyday practices and interactions. Current developments in health policies in Finland and elsewhere tend to be guided by harsh economic arguments that have an immediate impact on the actual caring and curing practices. The workshop welcomes also papers that deal with these developments and/or the ethical questions that the current situation raises about the role and contribution of ethnographic research.

Abstracts in Finnish and English are welcome. The working language will be English if all participants do not speak Finnish.

Please send your abstract to both coordinators (marja-liisa.honkasalo[at]helsinki.fi and susanne.adahl[at]gmail.com) by April 9, 2009. The length of abstracts is limited to 250 words.8. Changes and Continuities in Expressive Culture (abstracts, pdf)

Chair: Marianna Keisalo-Galván, University of Helsinki

The theme of this workshop will be changes and continuities in expressive culture including ritual, music, art, and performance.

The working language will be English or Finnish, depending on the participants. Abstracts can be written in Finnish or in English.

Please send your abstract to Marianna Keisalo-Galván (marianna.keisalo[at]helsinki.fi) by April 9, 2009. The length of abstracts is limited to 250 words.9. African Diaspora in Finland/Europe (abstracts, pdf)

Chairs: Perpetual Crentsil, University of Helsinki and Anna Rastas, University of Tampere

African migration has become the primary discourse in the modern diaspora and consequently African diasporas are attracting increasing academic attention. Although the concept of African diaspora is much older and initially meant the movement of Africans and their descendants all over the world mainly in the days of slavery, the concept has come to equally embody the contemporary formulation of Africans living abroad connected to more recent migration.

A number of ideas are expressed about both the older and the contemporary notions of African diaspora. In Finland and other parts of Europe, disparate and heterogeneous processes are associated with African diasporas. More Africans and African descendants live and engender debates about new African diasporic formations in the Finnish and other European societies today. Entrepreneurship among African immigrants in Finland/Europe, investment activities in their countries of origin and settlement, ethnicity and the complexities of shaping and reshaping their cultural identities, gender issues, remittances to relatives back in Africa, and other engagements have become salient.

We invite abstracts in English for papers from academics in a variety of disciplines for an interdisciplinary workshop at the Finnish Anthropological Society’s conference. The abstracts may address various aspects relating to the African diaspora in Finland or the other European countries (or elsewhere in the world). We seek analyses of social and cultural, political, religious or economic circumstances that inform the experiences of contemporary African diasporas.
Submissions are encouraged from post-doctoral researchers, doctoral candidates, as well as postgraduate and graduate students.

We ask you to send the abstracts to both chairs (crentsil[at]mappi.helsinki.fi and anna.rastas[at]uta.fi) by email (as doc- or rtf-attachments) by April 9, 2009. The length of abstracts is limited to 250 words.10. Rahan antropologiaa / Anthropology of money (abstraktit, pdf)

Puheenjohtajat/Chairs: Timo Kallinen, Minna Ruckenstein, Helsingin yliopisto/University of Helsinki

Antropologisista rahateorioista voi karkeasti erottaa kaksi päälinjaa, joista ensimmäisen mukaan raha ja hyödykkeet ovat erityisen tehokkaita modernisaation ja globalisaation lähettiläitä ja maailmaa yhdenmukaisesti voimia. Toisen käsityksen mukaan rahalla itsessään ei ole muutosvoimaa vaan se pikemminkin asettuu olemassa olevaan kulttuuriseen järjestykseen. Tämän työryhmän tavoitteena on pohtia näiden näkökulmien käyttökelpoisuutta ja tuoda esille erilaisia tapoja yhdistää rahan ylikulttuurisiksi koettuja ominaisuuksia rahan kulttuuriseen erityisyyteen. Toivomme esityksiä, joissa rahaa pohditaan erilaisista teoreettisista ja etnografisista lähtökohdista.

Anthropological theories about money can be divided roughly into two camps. According to the first, money and commodities are particularly effective agents of modernisation, globalisation or other forces that make the world appear increasingly homogenous. According to the second view, money itself holds no particular force for change, but rather takes its place in pre-existing cultural orders. The aim of this group is to consider the usefulness of these viewpoints and foreground various ways of uniting money’s cross-cultural appearance with its cultural specificity. We welcome presentations that approach money from a of variety theoretical and ethnographic starting points.

Lähetä abstraktisi joko suomeksi tai englanniksi Timo Kalliselle (timo.kallinen[at]helsinki.fi) 9.4.2009 mennessä. Abstraktien enimmäispituus on 250 sanaa.
Send your abstract either in Finnish or English by April 9th to Timo Kallinen (timo.kallinen[at]helsinki.fi). The abstracts should be no longer than 250 words.

Subscribe to Updates via Email

Enter your email address to subscribe to this web site and receive notifications of new posts by email.

Feedback

    [recaptcha theme:dark size:compact]

    Suomen Antropologinen Seura ry. / The Finnish Anthropological Society